Koordinatoret dhe bordi

MOSHA (Movement of Organizations Supporting Healthy Ageing – ne shqip levizja e shoqatave qe mbeshtesin moshimin eshendetshem) eshte nje rrjeti cili mbulon shoqata te te moshuarve , organizata profesionistesh si dhe shoqata te...