Autor: Mosha Network Content admin

1 Tetor 2022. Takimi i Rrjetit MOSHA

Ne daten 1 Tetor 2022 u organizua takimi i rrjetit te shoqatave te te mosguarve dhe organizatave qe mbeshtesin moshimin aktiv. Tema kryesore e diskutimit kete vit ishte kujdesi afatgjate per te moshuarit, nevojat per te dhe rruget e duhura per sherbime te qendrueshme ne Shqiperi. U paraqiten rezultatet e studimit me te fundit mbi opinionet e 600 te intervistuarve dhe u komunikua me mediat per ndergjegjesimin  e publikut te gjere ne kete drejtim. 1 Tetor 2022 https://mosha-network.org/wp-content/uploads/2022/10/1-Tetor-2022-576x500.jpg Ne daten 1 Tetor 2022 u organizua takimi i rrjetit te shoqatave te te mosguarve dhe organizatave qe mbeshtesin moshimin aktiv. Tema kryesore e diskutimit kete vit ishte kujdesi afatgjate per te moshuarit, nevojat per te dhe rruget e duhura per sherbime te qendrueshme ne Shqiperi. U paraqiten rezultatet e studimit me te fundit mbi […] info heading info...

Read More

https://www.kksh.org.al/ftese-per-aplikim/

THIRRJE PËR APLIKIM PËR MINIPROJEKTE Në kuadër të projektit ”Forcimi i reziliencës te të moshuarit dhe personat me aftësi ndryshe gjatë COVID-19 dhe katastrofave të ardhshme’’, i cili është një iniciativë trevjeçare në rajonin e Ballkanit Perëndimor, e koordinuar nga Kryqi i Kuq i Serbisë dhe i mbështetur nga Bashkimi Evropian, Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Kryqi i Kuq Austriak, jeni të ftuar për paraqitjen e projekt propozimeve për një apo disa nga fushat e mëposhtme: Nisma për zhvillim dhe advokaci të politikave lokale. Ofrimi i shërbimeve me shtrirje të vogël, me bazë vullnetare për personat e moshuar dhe personat me aftësi ndryshe që fillimisht mund të testohen dhe më pas të advokohen si shërbime të qëndrueshme (p.sh. ofrimi i shërbimeve në zona të largëta dhe rurale, të vështira për t’u arritur). Përgatitja e materialeve për dialog për politika lokale dhe kombëtare, ndërgjegjësimin e publikut dhe edukim. Veprimtari ndërgjegjësuese dhe edukuese mbi tema të përfshirjes sociale të të moshuarve dhe personave me aftësi ndryshe, moshimi aktiv, vullnetarizmi. Nisma për edukim jo-formal/të mësuarit gjatë gjithë jetës në komunitetet lokale Aktivitete kulturore me pjesëmarrjen e të moshuarve dhe personave me aftësi ndryshe Përshtatja e mjediseve sociale dhe komunitare të cilat nuk janë të aksesueshme për personat me aftësi ndryshe për të mbështetur përfshirjen e tyre në nivel komuniteti. Aplikantët e lejuar Organizatat Jo-Fitimprurëse (OJF), anëtarë të rrjeteve të shoqatave që janë...

Read More

Mbeshtetje per te moshuarit ne kushtet e pandemise

Download “Leaflet-on-ageism-2.pdf” Leaflet-on-ageism-2.pdf – Downloaded 53 times – 4 MB Ne fund te vitit 2020 Shoqata Shqiptare e Geriatrise dhe Gerontologjise ndermorri nje iniciative me synim vleresimin e problemeve te te moshuarve gjate perdorimit te sherbimeve shendetsore ne kushtet e pandemise se Covid 19. U vleresuan barrierat dhe praktikat e moshizmit ne 4 qendra shendetesore dhe u nderhy per te rritur ndergjegjesimin e personelit shendetesor mbi kete...

Read More

Mbeshtetje per te moshuarit e prekur nga Termeti i Netorit 2019

Ne fillim te vitit 2020 Shoqata Shqiptare e Geriatrise dhe Gerontologjise ndermorri nje iniciative ne mbeshtetje te familjeve te prekura nga termeti i nentorit 2019. Disa qindra familje me te moshuar me nevoja te vecanta u ndimuan me pako ushqimesh, pako sanitare, ekzaminime mjekesore dhe mbeshtetje psiko-sociale. Inciativa perfshiu zonen e Kombinatit ne Tirane, Valiasin, Bubqin, Thumanen, Shijakun etj. Ajo u mbeshtet nga Help Age International Download “Bubq-2.jpg” Bubq-2.jpg – Downloaded 47 times – 213 KB Download “Mbeshtetje per te moshuarit e prekur nga Termeti i Netorit 2019” – Downloaded 0 times...

Read More

Deklarate e AgeNet dhe HelpAge mbi pandemine nga Covid 19

Statement: Older People during Covid-19 We, the members of AgeNet International Gerontological Network and HelpAge Global Network in Eastern Europe and Central Asia call on governments, donors and agencies to recognise the heightened risk that older people face to their dignity and wellbeing in coronavirus pandemic, listen to their voices, and ensure they have equal access to prevention measures, support and services in all settings. Per me shume … Download “Final-Joint-statement-AgeNet-and-HelpAge-on-COVID-19.pdf” Final-Joint-statement-AgeNet-and-HelpAge-on-COVID-19.pdf – Downloaded 176 times – 118...

Read More

Madhesia e germes

  • A  A  A