1 Tetor 2022. Takimi i Rrjetit MOSHA

Ne daten 1 Tetor 2022 u organizua takimi i rrjetit te shoqatave te te mosguarve dhe organizatave qe mbeshtesin moshimin aktiv. Tema kryesore e diskutimit kete vit ishte kujdesi afatgjate per te moshuarit, nevojat per te dhe rruget e duhura per sherbime te qendrueshme ne Shqiperi. U paraqiten rezultatet e studimit me te fundit mbi opinionet e 600 te intervistuarve dhe u komunikua me mediat per ndergjegjesimin  e publikut te gjere ne kete drejtim. 1 Tetor 2022 https://mosha-network.org/wp-content/uploads/2022/10/1-Tetor-2022-576x500.jpg Ne daten 1 Tetor 2022 u organizua takimi i rrjetit te shoqatave te te mosguarve dhe organizatave qe mbeshtesin moshimin aktiv. Tema kryesore e diskutimit kete vit ishte kujdesi afatgjate per te moshuarit, nevojat per te dhe rruget e duhura per sherbime te qendrueshme ne Shqiperi. U paraqiten rezultatet e studimit me te fundit mbi […] info heading info...

Read More