Një shikim mbi përparimin e pandemisë nga Covid-19