Muaj: Mars 2020

COVID-19: Udhëzime dhe këshilla për të moshuarit

Njerëzit e moshuar si dhe ata me gjendje të tjera shëndetësore, veçanërisht me hipertension arterial, diabet dhe sëmundje të zemrës, ka shumë mundësi që të sëmuren në mënyrë serioze me COVID-19. Është shumë e rëndësishme që të kujdeseni për shëndetin tuaj të përgjithshëm, përfshirë edhe gjendjet e veçanta shëndetësore që tashmë ju keni. Për më tepër lexo Download “Udhëzime-dhe-këshilla-për-te-moshuarit.pdf” Udhëzime-dhe-këshilla-për-te-moshuarit.pdf – Downloaded 171 times – 31...

Read More

Udhëzime për shtëpitë e kujdesit për të moshuarit, në kontekstin e Coronavirusit të ri (COVID-19)

Ky dokument jep udhëzime dhe këshilla për shtëpitë e kujdesit për të moshuarit në lidhje me koronavirusin e ri, ose COVID-19. Duke qenë se personat e moshuar në shtëpitë e kujdesit për të moshuarit janë veçanërisht vulnerabël ndaj COVID-19, ka disa hapa që mund të ndërmerren për të reduktuar rrezikun, dhe për të siguruar që ata kujdesen dhe gjithashtu të mbështeten siç duhet. Personeli i shtëpisë së kujdesit për të moshuarit gjithashtu duhet të kujdeset dhe duhet të jetë i pajisur me informacionin e duhur për të mbrojtur veten, si dhe ata që janë nën kujdesin e tyre. Dokumenti përfshin informacione të vlefshmembi sjelljen personale, veprimet që duhet të ndërmerren brenda shtëpisë së kujdesit për të moshuarit, bashkëveprimin me mjedisin e jashtëm, përgjegjësitë e menaxhimit, organizimin dhe çfarë duhet të bëni nëse dikush është infektuar nga COVID-19. Download “Udhëzime-për-shtëpitë-e-kujdesit-për-të-moshuarit.pdf” Udhëzime-për-shtëpitë-e-kujdesit-për-të-moshuarit.pdf – Downloaded 148 times – 224...

Read More

Madhesia e germes

  • A  A  A