Qëllimi i këtij studimi ishte vlerësimi i kushteve social-ekonomike, pjesëmarrjes shoqërore dhe gjendjes shëndetësore të të moshuarve në Shqipëri, në mënyrë që të përftohet informacioni i nevojshëm për politikëbërjen e drejtë dhe advokacinë në implementimin e programeve të bazuara në evidencë, të cilat synojnë përmirësimin e gjendjes sociale, ekonomike dhe shëndetësore të të moshuarve në vendin tonë.

Per me shume …

Download “Raport-Studimi-Albania-2017-Shqip.pdf” Raport-Studimi-Albania-2017-Shqip.pdf – Downloaded 405 times – 2 MB

 

RESEARCH REPORT: ASSESSMENT OF SOCIOECONOMIC CONDITIONS, SOCIAL PARTICIPATION AND HEALTH STATUS OF OLDER PEOPLE IN ALBANIA

The aim of the current study was to assess the socioeconomic conditions, health status and social participation of older people in Albania in order to obtain the necessary information for informing policy and enhancing advocacy for implementation of evidence-based intervention programs to improve the social, economic and health conditions of older people in this transitional country

For more info …

Download “Research-Report-OP-Albania-2017-eng.pdf” Research-Report-OP-Albania-2017-eng.pdf – Downloaded 300 times – 2 MB