VLERËSIMI I KUSHTEVE SOCIAL-EKONOMIKE, PJESËMARRJES SHOQËRORE DHE GJENDJES SHËNDETËSORE TË TË MOSHUARVE NË SHQIPËRI

Vlerësim i kushteve social-ekonomike, pjesëmarrjes shoqërore dhe gjendjes shëndetësore të të moshuarve në Shqipëri, në mënyrë që të përftohet informacioni i nevojshëm për politikëbërjen e drejtë dhe advokacinë në implementimin e programeve të bazuara në evidencë, të cilat synojnë përmirësimin e gjendjes sociale, ekonomike dhe shëndetësore të të moshuarve në vendin tonë. Raporti ne Shqip Download “VLERËSIMI-I-KUSHTEVE-SOCIAL-EKONOMIKE.pdf” VLERËSIMI-I-KUSHTEVE-SOCIAL-EKONOMIKE.pdf – Downloaded 408 times – 3 MB Raporti ne Anglisht Download “ASSESSMENT-OF-SOCIOECONOMIC-CONDITIONS.pdf” ASSESSMENT-OF-SOCIOECONOMIC-CONDITIONS.pdf – Downloaded 223 times – 2 MB...

Read More