Është duke përfunduar puna në terren për studimin e gjendjes shëndetësore dhe sociale te të moshuarit në Shqipëri. Rezultatet e para dalin së shpejti.