Takim me kryetarin e shoqatës “Bashkimi i përgjithshëm i pensionistëve të Shqipërisë” Z. Faik Xhani dhe përfaqësues të shoqatës kulturore “Nënë Tereza”, Z. Kol Martini dhe Z. Tonin Ndreaj, për të diskutuar mbi idetë e tyre në kuadër të mikroprojekteve të financuar nga TASIOP. Gjatë muajit korrik dhe gusht janë kryer një sërë takimesh lidhur me pregatitjen për aplikim në kuadër të TASIOP nga shumë shoqata. Janë diskutuar ndërkohë rreth 7 drafte mikroprojektesh.