Muaj: Gusht 2017

Takime me partnere

Takim me kryetarin e shoqatës “Bashkimi i përgjithshëm i pensionistëve të Shqipërisë” Z. Faik Xhani dhe përfaqësues të shoqatës kulturore “Nënë Tereza”, Z. Kol Martini dhe Z. Tonin Ndreaj, për të diskutuar mbi idetë e tyre në kuadër të mikroprojekteve të financuar nga TASIOP. Gjatë muajit korrik dhe gusht janë kryer një sërë takimesh lidhur me pregatitjen për aplikim në kuadër të TASIOP nga shumë shoqata. Janë diskutuar ndërkohë rreth 7 drafte...

Read More

Pregatitjet per aplikim ne kuader te TASIOP

Takim me kryetarin e shoqatës “Uniteti i të Moshuarve të Pleqërisë” Z. Ferdinand Shkalla dhe Dr. Lulëzim Mullai për të diskutuar mbi idetë e mikroprojektit të propozuara nga kjo shoqatë në kuadër të TASIOP. Gjatë muajit korrik dhe gusht janë kryer një sërë takimesh lidhur me pregatitjen për aplikim në kuadër të TASIOP nga shumë shoqata. Janë diskutuatr ndërkohë rreth 7 drafte...

Read More

Madhesia e germes

  • A  A  A