Promemorje drejtuar kryeministrit Rama

Një promemorje në mbeshtetje të cështjes së të moshuarve në Shqipëri drejtuar kryeministrit Rama, është botuar në numrin e fundit të Gazetës “Zëri i Pensionistit”. Një përshkrim i detajuar i aktivitetit dhe përmbajtjes së promemories është dërguar për publikim, në anglisht, në Newsletter e projektit...

Read More