Muaj: Shkurt 2017

Raporti Kombetar mbi Strategjine Rajonale te zbatimit (Regional -Implementation Strategy RIS) te Planit Nderkombetar te Madridit per Moshimin (the Madrid International Plan of Action on Ageing -MIPAA) ne Shqiperi gjate periudhes 2012-16

Permbledhje ekzekutive Ky eshte raporti i dyte qe ka paraqitur Shqiperia lidhur me Planin Nderkombetar te Madridit mbi Moshimin. Per here te pare eshte bere e mundur nje shkalle e larte e pjesemarrjes nga burime dhe aktore te ndryshem. Pervec perdorimit te nje numri raportesh dhe studimesh mbi moshimin, jane ftuar te kontribojne me informacione dhe pervoja gjate zbatimit te MIPAA/RIS me teper se 20 aktore qeveritare dhe jo qeveritare. Instrumenti per aktoret i pergatitur nga sekretariati i UNECE u perkthye ne shqip dhe u diskutua ne dy linja komunikimi me pjesemarresit; nje linje iu dedikua Ministrive dhe institucioneve publike dhe tjetra organizatave jo qeveritare Plakja e popullates se Shqiperise karakterizohet nga nje tranzicion demografik relativisht i vone dhe nje nivel i larte i emigracionit. Shqiperia ka punuar ne shume fusha qe prej Konferences se Vjenes dhe qeveria e saj i ka vendosur ceshtjet e moshimit mes prioriteteve te saj. Nje shembull i mire i kesaj eshte perfshirja e ceshtjeve te moshimit ne dokumentin politik baze te vendit sic eshte Strategjia per zhvillim dhe integrim 2015-2020. Shembuj te tjere jane projekt- ligje te reja si ai i strehimit social, i cili perfshin ne menyre specifike te moshuarit.  Reforma e Pensioneve e parashikuara ne Programin e ri qeveritar ne 2012 dhe e zbatuar ne 2014-2015, e drejtuar nga Ministria e Ceshtjeve Sociale, eshte me rendesi te vecante per kete periudhe...

Read More

Plani Nderkombetar i Madridit per Moshimin (MIPAA)

Miratuar nga OKB  Asamblea Boterore ne  2002. Pjesemarres nga Shqiperia Kryetari i Kuvendit Tre kolonat baze te MIPAA Personat e moshuar dhe zhvillimi; Shendeti dhe mireqenia ne moshe te vjeter Sigurimi i mjediseve mbeshtetese Personat e moshuar dhe zhvillimi Pjesemarrje aktive ne shoqeri dhe zhvillim Puna dhe forca punetore e te moshuarve (me pagese dhe pa pagese) Zhvillimi rural, migracioni dhe urbanizimi Akses per njohuri, edukim dhe trajnim (te mesuarit gjate gjithe jetes) Solidariteti dhe harmonia midis brezave Sigurimi i te ardhurave, mbrojtja/siguria sociale dhe parandalimi i varferise (pensionet sociale) Permiresimi i shendetit dhe mireqenia ne moshat e vjetra Promovimi i shendetit dhe mireqenies gjate gjithe jetes Aksesi i barabarte dhe universal per sherbimet e kujdesit shendetesor Trajnim i dhenesve te kujdesit dhe profesionisteve shendetesore Shendeti mendor dhe nevojat e te moshuarve Paaftesite e personave te moshuar Sigurim i mjediseve mbeshtetes Mjedis i pershtatshem per te banuar dhe jetuar Mbeshtetje per kujdes-dhenesit Braktisja, abuzimi dhe dhuna Imazhet e...

Read More

Geriatria dhe problemet e moshes se trete ne Shqiperi

Termat Geriatria: sherbimet dhe kujdesi per te moshuarit Gerontologjia: shkenca qe studion moshimin Geron = plak Mbi 60 apo mbi 65 (OBSH : mbi 65) Mosha e trete (te moshuarit e rinj: te 60tat dhe 70tat) dhe mosha e katert Dimensionet e moshimit Demografia: mosha mesatare dhe migrimi Biologjia: “ngadalesimi” – levizja dhe shqisat Semundjet kronike Shendeti mendor Mobiliteti dhe autonomia Izolimi kundrejt integrimit shoqeror Solidariteti shoqeror dhe kriza e pensioneve Sherbimet: geriatria Probleme te informacionit mbi te moshuarit Vdekja me dinjitet dhe kujdesi paliativ Download “Problemet-e-moshes-se-trete-shqiperi.pdf” Problemet-e-moshes-se-trete-shqiperi.pdf – Downloaded 1694 times – 2...

Read More

Shendetesia, politikat dhe roli i shoqerise civile

Perkufizimi Hapesira sociale qe ekziston midis shtetit dhe individit I mungon pushteti rregullues apo ekonomik por ka influence ne shoqeri dhe tek individet Organizatat e shoqerise civile Download “Politikat-shendetsore-dhe-roli-i-shoqerise-civile.pdf” Politikat-shendetsore-dhe-roli-i-shoqerise-civile.pdf – Downloaded 195 times – 114...

Read More

Instrumentet, metodat dhe faktorët ushtrues te OJF-ve

Avokacia dhe lobimi nuk janë dy fjalë të cilave ju duhet gjetur kuptimi; – ato janë dy koncepte të ngjashme, por instrumente të ndryshme që përdoren shpesh nga organizatat që i përkasin sektorit të shoqërisë civile, nëpër gjithë botën. Avokacia është një instrument ndryshimi dhe ndikimi edhe në qëndrime dhe mentalitete, përvec se në programe dhe politikave, audienca e së cilës është publiku ose segmente të vecantë të tij, ndërsa audienca e aktiviteteve lobuese janë politikanët dhe administratorët publike. Avokacia dhe lobimi janë dy aktivitete që mund të kombinohen dhe organizohen në vazhdim të njëra tjetrës Advokimi shpesh dhe ngaterrohet, me koncepte dhe qasje te tjera qe kane elemente te njejte, si per shembull fushatat per informacion, edukim dhe komunikim; lobimi ,marketingu social, marredheniet publike, mobilizimi i komunitetit dhe te tjera. Ketu eshte e rendesishme per tu theksuar se asnje nga keto qasje nuk mund te thuhet se eshte me shume apo me pak e vlefshme apo e mire. E rendesishme eshte te mendojme se cila do ta arrije me mire ndryshimin e pritur ne shoqeri. Megjithate, vetem me ane te advokimit arrihen ndryshimet e politikave, programeve dhe/ose ri-shperndajme burimet per permiresimin e jetes se njerezve. Advokimi eshte nje term relativisht i ri, vecanerisht per vendet e Europes Juglindore. Ky term eshte paksa i veshtire per tu perkthyer ne menyre te pershtatshme dhe shpesh ngaterrohet me termat “mbrojtes” qe...

Read More
  • 1
  • 2

Madhesia e germes

  • A  A  A