MOSHA (Movement of Organizations Supporting Healthy Ageing – ne shqip levizja e shoqatave qe mbeshtesin moshimin eshendetshem) eshte nje rrjeti cili mbulon shoqata te te moshuarve , organizata profesionistesh si dhe shoqata te tjera te shoqerise civile em interes ne ceshtjet e moshimit. Ne kete rrjet marrin pjese rregullisht edhe agjensi qeveritare, sherbime publike dhe institucione akademike

Rrjeti ka pergatitur nje dokument te misionit organizimit dhe prioriteteve strategjike. Shume shpejt ky document sebashku me shume dokumente te tjera do te jete ne website ne shqip.

Kontaktet e drejtuesve te rrjetit

Koordinatore e rrjetit, 

Genta Qirjako:  email:  gentaqirjako@gmail.com  Tel: 0674027657

Bordi I perbere nga 5 anetare te rrjetit

  • Shoqata Bashkimi I Pergjithshem I Pensionisteve te Shqiperise: Kryetar Z. Faik Xhani  email xhanifaik@yahoo.it tel: 0683868253; Rr. Ferit Xhajko P 63/2
  • Shoqata per integrim I pensionisteve te Shqiperise: Kryetar Z. Osman Terziu email osman.terziu@hotmail.com tel  0685949668; Laprake P 2 /3 ,Shk 4,
  • Uniteti kombetar I pensionisteve te pleqerise: Kryetar Z. Skender Kameniku Tel 222 468/363 813 Fax: 363 813; Rr. M. Shyri, Pall. 60, shk. 9, Ap.129. Tirane perballe Kishes Katolike
  • Shoqata shqiptare e Demografeve . Kryetar Z. Ilia Telo email iliatelo@gmail.com tel 0682668857