Muaj: Dhjetor 2016

Profili Social i të Moshuarve në Shqipëri

Me fillimin e reformës së transformimit nga ekonomi qëndrore në ekonomi tregu, vëmendja e qeverisë shqiptare dhe shoqërisë civile për të mbrojtur dhe garantuar të drejtat e njeriut, është rritur. Gjatë dy dekadave të tranzicionit, politikat e mbrojtjes sociale të grupeve më të përjashtuara të shoqërisë, janë reformuar rrënjësisht. Strategjia e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale, 2015-2020 që sapo është përfunduar, e ndërtuar në përputhje me strategjinë e përfshirjes sociale të BE, përcakton objektiva ambicioze në fushën e reformës të politikave sociale. Kjo strategji i kushton vëmëndje të veçantë “moshës së tretë”. Download “Profili-social-i-te-moshuarve.pdf” Profili-social-i-te-moshuarve.pdf – Downloaded 382 times – 526 KB...

Read More

Ligji mbi aftesine e kufizuar

Fletorja Zyrtare Viti 2014 – Numri 135 Download “aftesia-e-kufizuar-ligji-2014.pdf” aftesia-e-kufizuar-ligji-2014.pdf – Downloaded 292 times – 3...

Read More

Shoqata Shqiptare e Geriatrise dhe Gerontologjisë

Shoqata Shqiptare e Geriatrise dhe Gerontologjisë (ShShGG) u themelua dhe u miratua në vitin 1991. Ajo eshte riorganizuar dhe të regjistruar në bazë të ligjit të ri në 2010. SHSHGG që nga viti 1994 është anëtar i Shoqatës Evropiane të Gerontologjise  (EAG) dhe Organizates Ndërkombëtare te Gerontologjise (IAG). Misioni i SHSHGG është të mbështesë moshimin e shëndetshem në Shqipëri përmes përpjekjeve të organizuara nga grupe të ndryshme të shoqërisë, me pjesëmarrjen e plotë të të moshuarve. SHSHGG nxit ngritjen e kapaciteteve të shërbimeve shëndetësore për personat e moshuar, fuqizimin e te moshuarve dhe avokatine për ndërgjegjësimin në lidhje me problemet e shëndetit dhe nevojave socio-ekonomike të moshuarve në Shqipëri, sidomos per ata që jetojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira dhe izolimi social. Pas shumë viteve fokusim vetem në nxitjen e profesionit te geriatrit dhe gerontologut ne vend  , SHSHGG kohët e fundit është duke vënë një theks të veçantë në aktivitetet e avokatise dhe fuqizimin e te moshuarve. Hulumtimet shkencore dhe analiza mbi  shëndetin, si dhe gjendjen sociale e  faktoret e rrezikut janë disa nga fushat ku SHSHGG është duke u fokusuar. SHSHGG ka rreth 60 anëtarë, të cilët janë kryesisht profesionistët e shëndetit me një interes të veçantë në geriatri dhe gerontologi. Presidenti është Dr. Reshat Koci dhe sekretari i përgjithshëm është Dr. Alban Ylli Që nga viti 2003 SHSHGG ka qenë pjesë e rrjeteve rajonale të koordinuara...

Read More

Koordinatoret dhe bordi

MOSHA (Movement of Organizations Supporting Healthy Ageing – ne shqip levizja e shoqatave qe mbeshtesin moshimin eshendetshem) eshte nje rrjeti cili mbulon shoqata te te moshuarve , organizata profesionistesh si dhe shoqata te tjera te shoqerise civile em interes ne ceshtjet e moshimit. Ne kete rrjet marrin pjese rregullisht edhe agjensi qeveritare, sherbime publike dhe institucione akademike Rrjeti ka pergatitur nje dokument te misionit organizimit dhe prioriteteve strategjike. Shume shpejt ky document sebashku me shume dokumente te tjera do te jete ne website ne shqip. Kontaktet e drejtuesve te rrjetit Koordinatore e rrjetit,  Genta Qirjako:  email:  gentaqirjako@gmail.com  Tel: 0674027657 Bordi I perbere nga 5 anetare te rrjetit Shoqata Shqiptare e Geriatrise e gerontologise Kryetar Z. Reshat Koci, email reshatkoci@yahoo.co.uk tel 0682415612 Sekretar I pergjithshem Z. Alban Ylli email albanylli@yahoo.co.uk tel 0672052674; Rr. Dibres 48 Shoqata Bashkimi I Pergjithshem I Pensionisteve te Shqiperise: Kryetar Z. Faik Xhani  email xhanifaik@yahoo.it tel: 0683868253; Rr. Ferit Xhajko P 63/2 Shoqata per integrim I pensionisteve te Shqiperise: Kryetar Z. Osman Terziu email osman.terziu@hotmail.com tel  0685949668; Laprake P 2 /3 ,Shk 4, Uniteti kombetar I pensionisteve te pleqerise: Kryetar Z. Skender Kameniku Tel 222 468/363 813 Fax: 363 813; Rr. M. Shyri, Pall. 60, shk. 9, Ap.129. Tirane perballe Kishes Katolike Shoqata shqiptare e Demografeve . Kryetar Z. Ilia Telo email iliatelo@gmail.com tel 0682668857...

Read More
  • 1
  • 2

Madhesia e germes

  • A  A  A