Ne fillim te vitit 2020 Shoqata Shqiptare e Geriatrise dhe Gerontologjise ndermorri nje iniciative ne mbeshtetje te familjeve te prekura nga termeti i nentorit 2019. Disa qindra familje me te moshuar me nevoja te vecanta u ndimuan me pako ushqimesh, pako sanitare, ekzaminime mjekesore dhe mbeshtetje psiko-sociale.

Inciativa perfshiu zonen e Kombinatit ne Tirane, Valiasin, Bubqin, Thumanen, Shijakun etj.

Ajo u mbeshtet nga Help Age International