Autor: Mosha Network Content admin

Nje shkrim me rastin e 1 Tetorit nga Presidenti i Shoqates se Geriatrise dhe Gerontologjise, Dr. Reshat Koci

1 Tetori Dita Botërore e Moshës së Tretë, problemet sociale dhe shëndetësore të tyre  “Të moshuarit do t’u mësojnë se vdekja nuk vjen nga mosha por nga harresa” Gabriel G. Markez Plakja e popullsisë përbën problem për shoqërinë, një dukuri të rëndësishme jo vetëm demografike por edhe ekonomike, sociale dhe shëndetësore që në të ardhmen do të shoqërohet me problem gjithnjë e më të mprehta. Moshimi  është  një fenomen global i cili po rritet me shpejtësi dhe po shkon paralelisht me urbanizimin. Sipas studimeve ne vitin 2050 pritet që 80% e të moshuarve të jetojnë në vendet më pak te zhvilluara. Sipas INSTAT, më 1 Janar 2016 në Shqipëri kishte 2.886.020 banorë ose 6276 banorë më pak se një vit më parë. Ulja e lindshmërisë,emigracioni si dhe rritja e jetëgjatësisë ka bërë që të rritet numri i të moshuarve edhe në vëndin tonë. Shekulli i kaluar tregon për një revolucion në jetëgjatsi. Sipas Bankës Botërore, jetëgjatsia në vendet e Europës Lindore është rritur me 20 vjet që nga viti 1950 dhe pritet që rritja të vijojë edhe me 10 vjet të tjera deri në vitin 2050. Kjo rritje e popullsisë së moshuar do të jetë më e madhe në vendet me zhvillim, ku numri i të moshuarve pritet të katërfishohet në 50 vitet e ardhshme. Sipas studimeve demografike në vitin 2030 me ritmin e ulët të lindshmërisë dhe emigrimin...

Read More

Parandalimi i abuzimit me te moshuarit

                                                                                    Download “poster.pdf” poster.pdf – Downloaded 87 times – 3 MB   Download “fl-palosje-abuzimi-mosha-e-trete.pdf” fl-palosje-abuzimi-mosha-e-trete.pdf – Downloaded 92 times – 3 MB...

Read More

RAPORT STUDIMI: VLERËSIMI I KUSHTEVE SOCIAL-EKONOMIKE, PJESËMARRJES SHOQËRORE DHE GJENDJES SHËNDETËSORE TË TË MOSHUARVE NË SHQIPËRI

Qëllimi i këtij studimi ishte vlerësimi i kushteve social-ekonomike, pjesëmarrjes shoqërore dhe gjendjes shëndetësore të të moshuarve në Shqipëri, në mënyrë që të përftohet informacioni i nevojshëm për politikëbërjen e drejtë dhe advokacinë në implementimin e programeve të bazuara në evidencë, të cilat synojnë përmirësimin e gjendjes sociale, ekonomike dhe shëndetësore të të moshuarve në vendin tonë. Per me shume … Download “Raport-Studimi-Albania-2017-Shqip.pdf” Raport-Studimi-Albania-2017-Shqip.pdf – Downloaded 211 times – 2 MB   RESEARCH REPORT: ASSESSMENT OF SOCIOECONOMIC CONDITIONS, SOCIAL PARTICIPATION AND HEALTH STATUS OF OLDER PEOPLE IN ALBANIA The aim of the current study was to assess the socioeconomic conditions, health status and social participation of older people in Albania in order to obtain the necessary information for informing policy and enhancing advocacy for implementation of evidence-based intervention programs to improve the social, economic and health conditions of older people in this transitional country For more info … Download “Research-Report-OP-Albania-2017-eng.pdf” Research-Report-OP-Albania-2017-eng.pdf – Downloaded 156 times – 2...

Read More

Mbjellja e pemëve të reja për qytetin, rrjeti MOSHA jep një shembull të pjesëmarrjes qytetare

Më 28 shkurt dhjetra njerëz të moshuar, aktivistë të disa shoqatave në rrjetin MOSHA në bashkëpunim me Tiranën, mbollën një numër pemësh në një nga rrugët kryesore të Tiranës. Per me shume … Download “Mbjellja-e-pemëve-të-reja-për-qytetin.pdf” Mbjellja-e-pemëve-të-reja-për-qytetin.pdf – Downloaded 79 times – 699 KB Aktivistet e rrjetit MOSHA dhe zv. Kryetari i Bashkise Tirane Z. Arber Mazniku Nica Dhespo dhe kryetari Bashkise Tirana Erjon Veliaj...

Read More

Madhesia e germes

  • A  A  A