Autor: Mosha Network Content admin

Iniciativa e veprimit për përfshirjen sociale të personave të moshuar – Sukseset dhe mësimet e nxjerra

Iniciativa e veprimit për përfshirjen sociale të personave të moshuar – është një projekt trevjeçar i mbështetur nga Bashkimi Evropian, Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Kryqi i Kuq Austriak, zbatuar në pesë vende të Ballkanit Perëndimor: Serbi, Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Republika e Maqedonise se Veriut dhe Mal të Zi, koordinuar nga Kryqi i Kuq i Serbisë. Objektivi i projektit është ndërtimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile që punojnë në aspekte të ndryshme të plakjes demografike (hulumtim, avokim publik, fushata promovuese, shërbime të bazuara në komunitet…) si dhe motivimi i vetë të moshuarve për të marrë pjesë në proceset e vendimmarrjes dhe krijimin e politikave në lidhje me përfshirjen sociale të grave dhe burrave të moshuar në nivel rajonal dhe lokal në vendet e Ballkanit Perëndimor   Taking Action on Social Inclusion of Older People: Successes and lessons Learned: Albanian  ...

Read More

Rrjeti “MOSHA” kërkon transport falas për pensionistët më të varfër

Transporti publik pa pagese ose me tarife te reduktuar per qytetaret e moshuar eshte nje praktike e zakonshme ne qytetet e Europes e te Amerikes se Veriut, si dhe ne shume vende te tjera me te ardhura te mesme, perfshi Kinen, Rusine, Brazilin apo Turqine. Eshte provuar nga disa studime se aksesi pa barriera ne transportin publik i qytetareve te moshuar, con ne ulje te riskut per depresion dhe ne rritje te autonomise. Kjo praktike ka filluar te zbatohet edhe ne vendin tone ne disa qytete. Tre shoqatat e Pensionisteve te Shqiperise, dhe 10 shoqatat e tjera, anetare te tjere te rrjetit MOSHA pershendesin dhe shprehin mbeshtetjen e tyre per punen e Bashkise se Tiranes per nje qytet per gjithe banoret, nga ‘8 deri ne 80 vjec’. Ato, nderkohe, besojne se ekzistojne mundesite per nderhyrje ne drejtim te transportit publik falas ose me tarife te reduktuar edhe per disa grupe te moshuarish ne Tirane. Kjo do ta bente qytetin shume me miqesor per te moshuarit. Një  nga keto grupe eshte ai i te moshuarve me te varfer. Te moshuarit me te varfer, tashme pas ligjit te ri te pensioneve, jane lehtesisht te identifikueshem zyrtarisht. Nga viti 2015 me ligjin e ri te pensioneve kane filluar te funksionojne per here te pare ne vendin tone pensionet sociale.  Per te marre kete pension nje person duhet te jete te pakten 70...

Read More

Madhesia e germes

  • A  A  A