Pandemia nga Covid-19, aplikimi i testeve diagnostike në popullatë