Ky dokument jep udhëzime dhe këshilla për shtëpitë e kujdesit për të moshuarit në lidhje me koronavirusin e ri, ose COVID-19. Duke qenë se personat e moshuar në shtëpitë e kujdesit për të moshuarit janë veçanërisht vulnerabël ndaj COVID-19, ka disa hapa që mund të ndërmerren për të reduktuar rrezikun, dhe për të siguruar që ata kujdesen dhe gjithashtu të mbështeten siç duhet. Personeli i shtëpisë së kujdesit për të moshuarit gjithashtu duhet të kujdeset dhe duhet të jetë i pajisur me informacionin e duhur për të mbrojtur veten, si dhe ata që janë nën kujdesin e tyre. Dokumenti përfshin informacione të vlefshmembi sjelljen personale, veprimet që duhet të ndërmerren brenda shtëpisë së kujdesit për të moshuarit, bashkëveprimin me mjedisin e jashtëm, përgjegjësitë e menaxhimit, organizimin dhe çfarë duhet të bëni nëse dikush është infektuar nga COVID-19.

Download “Udhëzime-për-shtëpitë-e-kujdesit-për-të-moshuarit.pdf” Udhëzime-për-shtëpitë-e-kujdesit-për-të-moshuarit.pdf – Downloaded 131 times – 224 KB