Organizimi i një fushate mediatike per moshimin dhe te moshuarit

Shoqata Shqiptare e Geriatrisë dhe Gerontologjisë, në kuadër të projektit « Iniciativa per perfshirje sociale te te moshuarve » është në kërkim të një agjensie reklamash/publikimesh e cila do të organizojë një fushatë mediatike për moshimin dhe të moshuarit.

Fushata mediatike duhet të përmbajë komponentë që lidhen me median elektronike dhe median e shkruar. Janë të mirëpritura propozimet për spote televizive apo radiofonike.

Agjensitë e interesuara janë të ftuara të dergojnë ofertat e tyre deri në  datën 12 Janar 2018, ora 17.00 në adresën e emailit :

kontakt@mosha-network.org dhe

albanylli@yahoo.co.uk

Download “Ftese-per-tender-1.pdf” Ftese-per-tender-1.pdf – Downloaded 274 times – 759 KB