Vlerësim i kushteve social-ekonomike, pjesëmarrjes shoqërore dhe gjendjes shëndetësore të të moshuarve në Shqipëri, në mënyrë që të përftohet informacioni i nevojshëm për politikëbërjen e drejtë dhe advokacinë në implementimin e programeve të bazuara në evidencë, të cilat synojnë përmirësimin e gjendjes sociale,
ekonomike dhe shëndetësore të të moshuarve në vendin tonë.

Raporti ne Shqip

Download “VLERËSIMI-I-KUSHTEVE-SOCIAL-EKONOMIKE.pdf” VLERËSIMI-I-KUSHTEVE-SOCIAL-EKONOMIKE.pdf – Downloaded 360 times – 3 MB

Raporti ne Anglisht

Download “ASSESSMENT-OF-SOCIOECONOMIC-CONDITIONS.pdf” ASSESSMENT-OF-SOCIOECONOMIC-CONDITIONS.pdf – Downloaded 205 times – 2 MB