Komunikimi eshte nje veprim thelbesor per zbatimin me sukses te projektit. Ai do te siguroje qe projekti eshte vizibel dhe i pergjegjeshem ndaj publikut duke siguruar ne te njejten kohe transparencen e tij.

Download “Aneksi-D.-Komunikimi-dhe-vizibiliteti.doc” Aneksi-D.-Komunikimi-dhe-vizibiliteti.doc – Downloaded 298 times – 173 KB