Takim me kryetarin e shoqatës “Uniteti i të Moshuarve të Pleqërisë” Z. Ferdinand Shkalla dhe Dr. Lulëzim Mullai për të diskutuar mbi idetë e mikroprojektit të propozuara nga kjo shoqatë në kuadër të TASIOP. Gjatë muajit korrik dhe gusht janë kryer një sërë takimesh lidhur me pregatitjen për aplikim në kuadër të TASIOP nga shumë shoqata. Janë diskutuatr ndërkohë rreth 7 drafte mikroprojektesh.