Lajmet

e fundit

https://www.kksh.org.al/ftese-per-aplikim/

THIRRJE PËR APLIKIM PËR MINIPROJEKTE Në kuadër të projektit ”Forcimi i reziliencës te të moshuarit dhe personat me aftësi ndryshe gjatë COVID-19 dhe katastrofave të ardhshme’’, i cili është një iniciativë trevjeçare në rajonin e...

Raporte dhe publikime

Projekte

te rrjetit tone

https://www.kksh.org.al/ftese-per-aplikim/

THIRRJE PËR APLIKIM PËR MINIPROJEKTE Në kuadër të projektit ”Forcimi i reziliencës te të moshuarit dhe personat me aftësi ndryshe gjatë COVID-19 dhe katastrofave të ardhshme’’, i cili është një iniciativë trevjeçare në rajonin e...

Loading

Madhesia e germes

  • A  A  A