Lajmet

e fundit

Projekte

te rrjetit tone

Ftese per tender

Organizimi i një fushate mediatike per moshimin dhe te moshuarit Shoqata Shqiptare e Geriatrisë dhe Gerontologjisë, në kuadër të projektit « Iniciativa per perfshirje sociale te te moshuarve » është në kërkim të një agjensie...

Read More
Loading

Madhesia e germes

  • A  A  A