Lajmet

e fundit

1 Tetor 2022. Takimi i Rrjetit MOSHA

Ne daten 1 Tetor 2022 u organizua takimi i rrjetit te shoqatave te te mosguarve dhe organizatave qe mbeshtesin moshimin aktiv. Tema kryesore e diskutimit kete vit ishte kujdesi afatgjate per te moshuarit, nevojat per te dhe...

Raporte dhe publikime

Projekte

te rrjetit tone

https://www.kksh.org.al/ftese-per-aplikim/

THIRRJE PËR APLIKIM PËR MINIPROJEKTE Në kuadër të projektit ”Forcimi i reziliencës te të moshuarit dhe personat me aftësi ndryshe gjatë COVID-19 dhe katastrofave të ardhshme’’, i cili është një iniciativë trevjeçare në rajonin e...

1 Tetor 2022. Takimi i Rrjetit MOSHA

Ne daten 1 Tetor 2022 u organizua takimi i rrjetit te shoqatave te te mosguarve dhe organizatave qe mbeshtesin moshimin aktiv. Tema kryesore e diskutimit kete vit ishte kujdesi afatgjate per te moshuarit, nevojat per te dhe...

Read More
Loading

Madhesia e germes

  • A  A  A